Informacje podstawowe


ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

W ROŻDŻAŁACH

Siedziba ŚDS


Informacje podstawowe


Rożdżały 7, 98-290 Warta,
tel. / fax 043 8296010
E-mail: sds_rozdzaly@poczta.onet.pl
Powiat sieradzki, woj. łódzkie
NIP: 827-21-56-743, REGON 100078074

Środowiskowy Dom Samopomocy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.


Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżałach jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego , przeznaczonym dla 30 uczestników :

 • przewlekle psychicznie chorych;
 • upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym,
  a także lekkim - gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne;
 • wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych;


Placówka prowadzi działalność wspierająco-aktywizującą realizując cele i zadania poprzez:


 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości
  o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
  w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 • terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa
  w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym
  w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

  Placówka umożliwia skorzystanie z gorącego posiłku oraz dojazd na zajęcia.


Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Mirkiewicz , w dniu:  03‑05‑2006 21:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2012 11:42:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive