Informacje podstawowe


ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

W ROŻDŻAŁACH

 

Siedziba ŚDS


Informacje podstawowe

Rożdżały 7, 98-290 Warta,
tel. / fax +48 43 8296010
E-mail: sds_rozdzaly@poczta.onet.pl
Powiat sieradzki, woj. łódzkie
NIP: 8272156743, REGON 100078074

ESP na platformie ePUAP2: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżałach
adres skrytki ESP na ePUAP2: /j0qk6kd427/skrytka lub /j0qk6kd427/SkrytkaESP

Środowiskowy Dom Samopomocy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżałach jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego , przeznaczonym dla 35 uczestników :

 • przewlekle psychicznie chorych;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym,
  a także lekkim - gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne;
 • wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych;

Placówka prowadzi działalność wspierająco-aktywizującą realizując cele i zadania poprzez:

 

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości
  o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
  w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

 • trening umiejętności komunikacyjnych, z tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagajacych sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;

 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

 • poradnictwo psychologiczne;

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

 • terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

 • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa
  w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym
  w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
  Placówka umożliwia skorzystanie z gorącego posiłku oraz dojazd na zajęcia.

Informacja wytworzona przez:
Jolanta Nowicka , w dniu:  03‑05‑2006 21:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  03‑05‑2006 21:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑03‑2019 10:00:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie